ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ

Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Toprak Enerjisi gibi yenilenebilir enerjiler ile binanızın elektriğini bedava sağlamanız hatta kar etmeniz mümkün. Şirketimiz işletmeler ve binalar için gerekli enerji analizlerini yaparak, güneş paneli sistemleri, rüzgar türbini sistemleri, ısı pompası uygulamaları gibi yenilenebilir enerji verimliliği uygulamalarını; fizibilite ve mühendislik çalışmaları ile birlikte özenle tasarlar ve uygular. Eskişehir ilinde On Grid (yani devlete ait elektrik şebekesine bağlı) veya Off-Grid (Şebekeden bağımsız) projeler yapılabilir. On Grid sistemlerde akü gerekmez ve çift yönlü elektrik sayacı kullanılır, fazla üretilen elektrik devlet tarafından sabit bir ücretle üreticiye ödenir. Off grid sistemlerde ise akü gerekmektedir.

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJE İSTEĞİ

RÜZGAR ENERJİ PROJE İSTEĞİ

ISI POMPASI PROJE İSTEĞİ

ENERJİ YÖNETİMİ

Şirketimiz sertifikalı Enerji Yöneticisi Mühendisler ile akademik düzeyde ve son teknolojileri kullanarak Enerji Yönetimi hizmeti vermektedir. Enerji Yönetimi; ISO 50001 ile tanımlanmış olup, 28097 Sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik ile tanımlanmışdır ve Enerji Yöneticisi sertifika sahibi Makina veya Elektrik Mühendisleri ile yapılmaktadır. Enerji yönetimiyle işletmenizin kullandığı tüm enerji kaynakları Enerji Yöneticisi tarafından aylık periyotlar ile gözden geçirilir; bina, makinalar, elektrik-elektronik sistemler ve diğer tüm enerji sistemleri incelenerek az, orta ve yüksek maliyetli öneriler sunulur. PUKO döngüsü içinde bu öneriler sürekli geliştirilir. Şirketiniz; kaliteden ödün vermeden, daha az enerji kullanarak daha ucuza ürünler üretebilir.

ENERJİ YÖNETİMİ İSTEĞİ

ENERJİ ETÜDÜ

Enerji Etüdü bir binanın sahip olduğu tüm ısıtma ve soğutma sistemlerinin enerji tüketimlerinin ve verimliliği, aydınlatma, elektrik tüketimi, harmonik analizler, dış cephe yalıtımı, emisyon salınımlarının; termal kamera, ısı ölçerler, emisyon data loglerları gibi bir çok elektronik sistemle Sertifikalı Enerji Yöneticisi Mühendisler ile ölçülüp analiz edildiği ve kapsamlı olarak rapor edildiği bir hizmettir. Enerji Etüdü'nün enerji tüketimi 500 TEP veya üzeri olan işletmeler ile 20bin m2 nin üzerindeki binalarda 5 yılda bir mutlaka yapılması gerekmektedir. Raporun sonunda bina, makinalar, elektrik-elektronik sistemler ve diğer tüm enerji sistemleri incelenerek az, orta ve yüksek maliyetli öneriler sunulur.

ENERJİ ETÜDÜ İSTEĞİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Şirketimiz ayrıca sertifikalı Enerji Kimlik Belgesi (EKB) yetkilisi ile Eski Binalara Enerji Kimlik Belgesi vermektedir. Binanızın EKB sertifikasına sahip olması, dairelerin değerini arttırır ayrıca enerji verimliliği seviyenizi bilmenizi ve buna göre önlemlerinizi önceden almanızı sağlar. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne ait özel yazılımı kullanarak hesap ve analizler yapılır. Sonuç olarak binanızın A,B,C,D,E sınıflarında EKB çıkar. Enerji Verimliliği Kanununa göre eski binaların enerji kimlik belgesinin C sınıfı ve üzeri olması gerekmektedir.

ENERJİSİ KİMLİ BELGESİ HİZMETİ İSTEĞİ

VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJE (VAP)

Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir. VAP endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır. Verimlilik Artırıcı Proje destekleri işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir. Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) enerji kayıpların, atıklarının ve verimsizliklerinin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanan, enerji verimliliğine yönelik Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nce desteklenen yatırım projesidir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nden sertifikalı mühendislerimiz Enerji Yönetimi ve/veya Enerji Etüdü sonrasında analizler ve tasarımlar ile Verimlilik Arttırıcı Projeleri hazır ederek, YEGM'ne sunulur. Başarılı bulunan VAP projelerinin bir bölümü devlet tarafından destekelnir. VAP Projesi işletme tarafından uygulanmak istendiğinde bu rapora göre yapılır.

ENERJİSİ KİMLİ BELGESİ HİZMETİ İSTEĞİ

İNNOVATİF ARGE PROJELERİ

Şirketimiz ürettiğiniz makinalar ve sistemler ile ilgili analiz ve incelemeler sonrasında; ürününüzü daha enerji verimli hale getirir. Böylece daha az enerji tüketen veya daha fazla enerji üreten çok daha verimli sistemlere sahip olursunuz ve geliştirdiğimiz yeni ürünüzü A+++ sınıfta piyasada gururla sergileyebilirsiniz. Şirketimizin bilgisayar, bilişim, ulaşım, otomasyonla ilgili farklı alanlarda innovatif enerji verimli arge projeleri mevcuttur.

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA PROJESİ